-
    mp3

 

 

:         .. ( : - : 86 - : 98423 )                     ( : - : 0 - : 5 )                     ( : - : 0 - : 5 )                    ___  ( : - : 88 - : 14610 )                    - : ( )  ( : - : 810 - : 45980 )                     ( : - : 0 - : 19 )                     ( : - : 0 - : 12 )                     ( : - : 0 - : 12 )                    :  ( : - : 0 - : 13 )                     ( : - : 0 - : 13 )                   

  > > >


 
  #1  
05-07-2022, 08:10 PM
 
: Feb 2019
:
:
: 89,361
: Egypt


.

.

﴿ * ﴾ [: 25-26]. Ǻ ﴿ ﴾ [: 32] ǻ .

.

.

ǡ ǡ ǡ .

﴿ ﴾ [: 29] .

.

: ǡ : ﴿ ﴾ [: 36].

.

: . ﴿ ﴾ [: 12].

﴿ ﴾ [: 115] ﴿ ﴾ [: 36]. ﴿ ﴾ [: 54] ﴿ ﴾ [: 2]. . ǡ Ǻ ǡ Ǻ ﴿ ﴾ [: 23] ﴿ ﴾ [: 38].

.

﴿ ﴾ [: 27] ﴿ * ﴾ [: 38-39].

.

﴿ ﴾ [ : 26] ﴿ ﴾ [ : 37] ﴿ ﴾ [: 128] ﴿ ﴾ [: 36].

﴿ ﴾ [: 29] ﴿ ﴾ [: 149] ﴿ ﴾ [: 165].

ǡ ǡ .

.

﴿ ﴾ [: 40] ﴿ ﴾ [: 49] : - - ǻ : : : ǡ ǡ .

.
...

.

: .

.

: ﴿ ﴾ [: 26] ﴿ ﴾ [: 97] : ... ǡ ǡ ǻ . ǡ ǡ ǡ Ǻ .

.

: ǡ . .

.

...


__________________
:
.


« | »

: 1 ( 0 1)
 
20 2011 , 01:21:21 .

- - - -

 

 

   

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright 2005 - 2013, By Ali Madkour

[ : 67.11 ... 65.28 ... 1.83 ... (2.72%)]