*** -

 

:          ( : - : 1 - : 5 )                    - 1445 ( : - : 0 - : 3 )                     ( : - : 0 - : 3 )                     ( : - : 0 - : 3 )                     ( : - : 0 - : 3 )                     ( : - : 0 - : 5 )                     ( : - : 0 - : 5 )                     ( : - : 2 - : 82 )                     ( : - : 1 - : 96 )                     ( : - : 0 - : 17 )                   

  > >

,

 
  #1  
03-07-2019, 01:33 AM
 
: Feb 2019
:
:
: 136,693
: Egypt
***

: ( ): ( ): ﴿ ﴾.

: ( 1 ).

: : ǡ : ǡ : . : . : : ﴿ [: 1] ǡ : ﴿ [: 7] : ﴿ [: 12] : ﴿ [: 40] : ﴿ [: 1] ﴿ [: 78] : : : : : : . : : : . : : : : : ﴿ [: 91] : : : : : : : : . : : ǡ : : : ǡ ޡ . : ǡ : . ѡ . : 25 : ﴿ [: 87]. : : : : : . : : . : . : . : ﴿ [: 41] ﴿ [: 110] ﴿ [: 30] .

: ﴿ : ﴿ ﴾: : : ﴿ ﴾: : : : .
__________________
:
.

  #2  
03-07-2019, 01:34 AM
 
: Feb 2019
:
:
: 136,693
: Egypt
: ***

: ( )


: ( )


: ﴿ ﴾.
: (2).
: : ﴿ ﴾ : ɡ : ǡ : ǡ : ﴿ [: 111] : ﴿ ﴾ [: 13] : ѡ . : : ﴿ ﴾ : : : ǡ : ǡ : ǡ : . : ӡ : ﴿ [: 1]: : : ﴿ * [: 23 24] : : : . : : : : : ﴿ [: 31].


: ﴿ ﴾ ﴿ ﴾: .

__________________
:
.

  #3  
03-07-2019, 01:35 AM
 
: Feb 2019
:
:
: 136,693
: Egypt
: ***

: ( )


: ( )


: ﴿ ﴾.: (3).: : ﴿ ﴾ : ǡ : : : ǡ ޡ . : ǡ : .: ﴿ ﴾: : : : .
__________________
:
.

  #4  
03-07-2019, 01:35 AM
 
: Feb 2019
:
:
: 136,693
: Egypt
: ***

: ( )

: ﴿ ﴾.

: (4).

: : ﴿ ﴾ : : ǡ : . : : . : ߡ ǡ : ﴿ [: 116] ﴿ [: 23] ﴿ [: 2] : ȡ : : . ﴿ [: 30] : ǡ : . : : : : : : ﴿ [: 26] : ﴿ [: 16] : ﴿ [: 19]. ա . : ﴿ [: 81] ﴿ * * [: 1. 3] ﴿ [: 1] .
: ﴿ ﴾ : .

__________________
:
.

  #5  
03-07-2019, 01:36 AM
 
: Feb 2019
:
:
: 136,693
: Egypt
: ***

: ( )

: ﴿ ﴾.

: (5 ).

: ﴿ ﴾ : ﴿ ﴾: .

" ": : ﴿ ﴾ : ﴿ ﴾ : . : ﴿ ﴾ : : : ﴿ ﴾ . : ɡ ѡ : ǡ .
__________________
:
.

  #6  
03-07-2019, 01:36 AM
 
: Feb 2019
:
:
: 136,693
: Egypt
: ***

: ( )


: ﴿ ﴾.
: (6).
: ﴿ ﴾ : .
" ": : ﴿ ﴾: ǡ : ǡ : : . : ػ . ﴿ ﴾: : : . . : : : : .__________________
:
.

  #7  
03-07-2019, 01:36 AM
 
: Feb 2019
:
:
: 136,693
: Egypt
: ***

: ( )


: ﴿ ﴾.: (7).: ﴿ : ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ : : ﴿ ﴾ : ." ": ﴿ ﴾ : : : : ﴿ [: 69] . : : : ǡ : : . : ﴿ [: 12] ǡ ɡ ڡ ݡ . : ﴿ ﴾ : .﴿ ﴾ : ɡ : ǡ : ǡ : : : : . : . : ﴿ [: 60] : ﴿ [: 77]. : ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ : 仡 ɡ ǡ : : : : . : : : : ﴿ ﴾ : : : .
__________________
:
.

  #8  
03-07-2019, 01:37 AM
 
: Feb 2019
:
:
: 136,693
: Egypt
: ***

: (): ﴿ ﴾.

: (1).

: ﴿ .

" ": ﴿ : ﴿ ﴾ . : . : . : : ǡ . : : ﴿ ﴾ [: 1] ݡ ﴿ ﴾ [: 1] ﴿ ﴾: . : : ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾: ﴿ ﴾ [: 1] . : : : . : ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ . : : ﴿ ﴾ . : : .


__________________
:
.

  #9  
03-07-2019, 01:37 AM
 
: Feb 2019
:
:
: 136,693
: Egypt
: ***
: ﴿ ﴾.
: (2).
: ﴿ ﴾ : : ﴿ ﴾ : : : ﴿ ﴾ ﴿ ﴾: ﴿ ﴾: : ﴿ .
" ": : ﴿ ﴾ : : : : . : : ﴿ ﴾ : . : ﴿ ﴾ : : : : ﴿ ﴾ [: 197] : ǡ ǡ : ﴿ ﴾ [: 69] . : ﴿ ﴾ ǡ ﴿ ﴾ : : : : ﴿ ﴾ : : : : . : . : : : : : : : . : : . : : ﴿ ﴾ [: 90] : ӡ .
__________________
:
.

  #10  
03-07-2019, 01:37 AM
 
: Feb 2019
:
:
: 136,693
: Egypt
: ***

: ( )


: ﴿ ﴾.: (3).: ﴿ ﴾ ﴿ ﴾: ﴿ ﴾: ﴿ ﴾: ﴿ ﴾: ." ": : ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ :﴿ ﴾ [: 17] : . : : ﴿ ﴾ [: 14] ѡ : : - - - : - : : : : : : ǻ : : : : : : : : : : : : : : : : : . ϡ : : : : . . ﴿ ﴾ : : : : . : . : : . : . : : ﴿ ﴾ [: 35] : : : : ﴿ * ﴾ : ﴿ ﴾ [: 1- 5] : ﴿ ﴾ [: 33] ﴿ ﴾ [: 14] ﴿ ﴾ [: 36] ﴿ ﴾ [: 28] ﴿ ﴾ [: 33] ﴿ ﴾ [ : 120] ﴿ ﴾ [: 101] ﴿ ﴾ [: 4] ﴿ ﴾ [: 106] : ﴿ ﴾ [: 20] ﴿ ﴾ [: 74] : ﴿ ﴾ [: 51] [: 13] : ﴿ ﴾ [: 60] . : ﴿ ﴾ : ǡ : : ﴿ ﴾ [: 213] : : : ﴿ ﴾ [: 103] : : ﴿ ﴾ [: 56] . : ﴿ ﴾ : : . ﴿ ﴾: : : ޡ : ǡ .


__________________
:
.


« | »

: 2 ( 0 2)
 
20 2011 , 01:21:21 .

- - - -

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright 2005 - 2013, By Ali Madkour

[ : 153.61 ... 147.80 ... 5.81 ... (3.78%)]