-
    mp3

 

 

:         ( ) ( : - : 3553 - : 309849 )                    : "  ( : - : 0 - : 2 )                     ( : - : 0 - : 8 )                     ( : - : 0 - : 7 )                     ( : - : 0 - : 8 )                     ( : - : 0 - : 5 )                    ɿ ( : - : 0 - : 5 )                     ( : - : 0 - : 4 )                    ѡ ɿ ( : - : 0 - : 7 )                     ( : - : 0 - : 7 )                   

  > > >


 
  #1  
03-03-2023, 02:39 PM
 
: Feb 2019
:
:
: 108,021
: Egypt


.

﴿ * * * ﴾ [: 2-5] ﴿ * ﴾ [: 84- 85] .

: ﴿ ﴾ [: 180].

: . .

:
: ﴿ ﴾ [: 255] : ﴿ ﴾ [: 62] : ﴿ ﴾ [: 23] : ﴿ ﴾ [: 12] : ﴿ ﴾ [: 9] : ﴿ ﴾ [: 4] ﴿ ﴾ [: 1] : ﴿ * ﴾ [: 19-20] : ﴿ ﴾ [: 34] : . ǡ : . : .

﴿ ﴾ [: 18] : ﴿ ﴾ [: 50]. : : .

: ﴿ ﴾ [ : 55] : ﴿ ﴾ [: 158]. : : ... . .

: ﴿ ﴾ [: 10]. : : . .

: ﴿ ﴾ [: 176] : ﴿ ﴾ [: 44] : ﴿ ﴾ [: 1] : ﴿ ﴾ [: 1] : ﴿ ﴾ [: 193]. .

ǡ ǡ .

...


.

: ﴿ [: 281].

: .. . . ... .

. ﴿ ﴾ [: 23].

...
__________________
:
.

  #2  
24-05-2023, 05:16 PM
 
: Feb 2019
:
:
: 108,021
: Egypt
:

(2)
.ǡ ǡ ǡ ǡ .

: ﴿ * * * ﴾ [: 5-8].

: . .

: ﴿ * ﴾ [: 16-17] : ǡ : ǿ : ǡ : : : ǿ : : . ǡ . : : : : ... : . : : . .

: : .

: : : ǿ : .

ǡ : . : : . Ǻ . : ǡ .

...

.

: ﴿ [: 123].

: : : . : .

. ﴿ ﴾ [: 180].

...
__________________
:
.


« | »

: 1 ( 0 1)
 
20 2011 , 01:21:21 .

- - - -

 

 

   

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright 2005 - 2013, By Ali Madkour

[ : 82.79 ... 80.50 ... 2.29 ... (2.76%)]