-
    mp3

 

 

:         2020  ( : - : 0 - : 14 )                    ... ( : - : 3061 - : 393916 )                    ( ) ( : - : 2473 - : 171417 )                    0531954197 ( : anoshalassi - : 0 - : 17 )                     ( : - : 0 - : 28 )                    0552820460 ( : anoshalassi - : 0 - : 23 )                     ( : - : 0 - : 24 )                    -  ( : - : 0 - : 32 )                    -  ( : - : 0 - : 33 )                    ..  ( : - : 0 - : 30 )                   

  > > >


 
 
Prev     Next
  #1  
01-11-2020, 04:49 AM
 
: Feb 2019
:
:
: 53,021
: Egypt

﴿ ﴾ [: 21].
ǡ !! . : ! !! ǡ ... ! ! - -: ﴿ ﴾ [: 22].

- - ǡ ǡ . -: ﴿ ﴾ [: 1] - -: ﴿ ﴾ [: 75] [: 6] - - : ﴿ ﴾ [: 21] - -: ﴿ * ﴾ [: 22 23] - -: " " - -: " : . : ! : : " - -: " ﴿ ﴾ [: 22] - -: " : " - -: " " - -: " " . -: " ". - -: " ǡ " . -: " " . - -: " " . ! ! ! ǿ! : ! !!! ǡ ǡ ǡ ! ! ! ! - - - - : . : " " . - -: " " . - -: " " . .

- - ﴿ ﴾ [: 33].


- - ﴿ ﴾ [: 2].

ǡ ǡ ǡ - - ǡ ǡ . - - - -: " : ǡ ǡ " . ǡ - - ﴿ * * * * ﴾ [: 37 - 41].

__________________
:
.

 

« | »

: 1 ( 0 1)
 
20 2011 , 01:21:21 .

- - - -

 

 

   

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright 2005 - 2013, By Ali Madkour

[ : 85.75 ... 83.70 ... 2.05 ... (2.39%)]