-
    mp3

 

/ - Whats App / 009613654576

 
:          ( : - : 0 - : 13 )                     ( : - : 0 - : 13 )                     ( : - : 0 - : 13 )                    ѿ ( : - : 0 - : 14 )                     ( : - : 0 - : 13 )                     ( : - : 0 - : 12 )                     ( : - : 0 - : 11 )                     ( : - : 0 - : 11 )                     ( : - : 0 - : 12 )                     ( : - : 0 - : 12 )                   

  > > >


 
  #1  
15-12-2019, 08:43 AM
 
: Feb 2019
:
:
: 22,346
: Egypt:
- - - -﴿ ... * ... ﴾ [: 2- 3].

:
ʡ - - - -: ﴿ ﴾ - -: " ǡ : ! : " .

ǡ - -: ﴿ * * ﴾ [: 48 - 50] - -: ﴿ * * ﴾ [: 48 - 50] - -:﴿ ﴾ [: 43] - - ǡ ǡ ǡ ǡ . ǡ ǡ ǡ :

:

:

:
__________________
:
.

  #2  
15-12-2019, 08:44 AM
 
: Feb 2019
:
:
: 22,346
: Egypt
:

:

! ! ! - -: ﴿ ﴾ [: 30] - -: ﴿ ﴾ [: 27] - -: ﴿ ﴾ [: 65] - -: ﴿ ﴾ [: 39] - -: ﴿ ﴾ [: 5] - -: ﴿ * * ﴾ [: 9 - 11].

:
- - - - - : : " " : . : " : : ǡ " .

- - ﴿ ﴾ [: 52] ﴿ * * ﴾ [:10 -12].:
- - - -: ﴿ * ﴾ [: 16-17] - -: ﴿ * ﴾ [: 65- 66] - -: ﴿ ﴾ [: 96] - -:﴿ ﴾ [: 7].

- - ﴿ * ﴾ [: 21-22] ﴿ * ﴾ [: 131- 132].


.__________________
:
.


« | »

: 1 ( 0 1)
 
20 2011 , 01:21:21 .

- - - -

 

 

   

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright 2005 - 2013, By Ali Madkour

[ : 78.83 ... 76.37 ... 2.46 ... (3.12%)]