-
    mp3

 

 

:         mp3 + ( : - : 1 - : 113 )                     ( : - : 0 - : 13 )                     ( : - : 0 - : 16 )                    ..  ( : - : 0 - : 20 )                     ( : - : 0 - : 19 )                     ( : - : 0 - : 18 )                    ɡ ɿ ( : - : 0 - : 21 )                     ( : - : 0 - : 26 )                     ( : - : 0 - : 26 )                    ͡  ( : - : 0 - : 26 )                   

  > > >


 
  #1  
01-12-2020, 07:19 PM
 
: Feb 2019
:
:
: 52,645
: Egypt

﴿ ﴾ [: 21].

- - - -: ﴿ ﴾ [: 56] ǡ . .

- - ǡ - -: ﴿ * * ﴾ [: 93 - 95] - -: ﴿ ﴾ [: 99] - - - - - -: ﴿ ﴾ [: 110] - -: ﴿ ﴾ [: 21] - -: " " : : " " . - -: " " . - - - - ǡ - -: ﴿ ﴾ [: 238] - -: " " : . - -: " ǡ " . ǡ - -: " " . - -: " " : . : " " . - -: " " . - -: " " . - -: " " . - -: " ǡ " . - -: " " . - -: " " . : " : " . - - : " ǡ " .

- -: : " . - -: " " : : " ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ " . - - ǡ - - : ﴿ * ﴾ [: 77 78].
♦ ♦ ♦

- - - -: ﴿ ﴾ [: 28] - -: " ǡ ǡ " . - -: " : ǡ " .


ǡ . - -: ﴿ * ﴾ [: 99 100] - -: ﴿ * ﴾ [: 10 11].


__________________
:
.


« | »

: 1 ( 0 1)
 
20 2011 , 01:21:21 .

- - - -

 

 

   

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright 2005 - 2013, By Ali Madkour

[ : 67.49 ... 65.48 ... 2.00 ... (2.97%)]