-
    mp3

 

 

 

:         **** : ( ) ( : - : 344 - : 8531 )                     ( : - : 0 - : 28 )                     ( : - : 0 - : 28 )                     ( : - : 0 - : 28 )                     ( : - : 0 - : 30 )                     ( : - : 0 - : 29 )                    :  ( : - : 0 - : 28 )                     ( : - : 0 - : 32 )                    ( 52 .) ( : - : 0 - : 29 )                     ( : - : 0 - : 31 )                   

  > > >


 
  #1  
28-10-2020, 10:07 PM
 
: Feb 2019
:
:
: 48,080
: Egypt
.ǡ : ǡ .
... : ﴿ [ : 102] : ﴿ * [: 2 3] : ﴿ [: 9]..
... : : : : " " : : !! : . : ﴿ [ : 8] .
: "... " ...
: ﴿ [: 24]. !!
... : " ".." "..
" ".." ".

: " ǡ ǡ ǡ " . .
: " : ". .
- - : " ".
: : " ". : : " ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ " .ǡ : : : : " " : : " : " .ǡ ǡ .. .. .
﴿ [ : 8].

ǡ .

♦ ♦ ♦

.. :

- - : ﴿ [ : 8] : ﴿ [: 5] .... ǡ Ǻ ǡ : : " : : ǡ ǡ : : ǡ " .
ǡ .
... ǡ Ǻ ǡ .
: ﴿ [: 56] .
...

...

...

...

...

. .__________________
:
.


« | »

: 1 ( 0 1)
 
20 2011 , 01:21:21 .

- - - -

 

 

   

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright 2005 - 2013, By Ali Madkour

[ : 74.88 ... 72.75 ... 2.13 ... (2.85%)]