-
    mp3

 

/ - Whats App / 009613654576

 
:         ( ) ( : - : 1856 - : 85070 )                     ( : 40 - : 3 - : 74 )                     ( : 40 - : 2 - : 97 )                     ( : 40 - : 7 - : 713 )                     ( : 40 - : 8 - : 365 )                     ( : 40 - : 8 - : 476 )                    20 9 2019 ( : - : 0 - : 12 )                    - : ( )  ( : - : 134 - : 3049 )                    ɿ!! ( : - : 0 - : 10 )                     ( : - : 0 - : 9 )                   

  > > >


 
  #1  
23-08-2019, 10:58 PM
 
: Feb 2019
:
:
: 13,645
: Egyptǡ ( ɡ ϡ ).

﴿ ﴾ [ : 102].


﴿ ﴾ [: 1].

﴿ * ﴾. [: 70 71].

:
ǡ ɡ ɡ .

ȡ ͡ ȡ ǡ ɡ ١ ʡ ɡ [... ! ! !

ǡ .

ǡ :

.

ɡ ɺ ﴿ ﴾ [: 108] ڡ :

ǡ .

ǡ ǡ .

ǡ .

ǡ !
! .

ǡ ǡ ǡ ǡ ! ڿ !

ʺ .

ɡ .

.

.

.

: ǡ ǡ : ( !).

ǡ .

ޡ : ( ) : ( ).

: ( ) !

ǡ : ( ).

(( )) ǡ .

" : " ǡ .

: ( ) .

.

.

ǡ : ( ! )


ǡ Ǻ ! ! ! ǿ! ǿ! ǿ!

! !
ú ȿ : ( ! ! ! ! !).

ǡ .

: : ( ! ǡ ) ! !

: ( ! ) ! !

: () ǿ ǡ .

Ǻ ǡ ] (7/ 151- 156 3058) .

.

ǡ .


:
: ﴿ * * ﴾ [: 73- 75].

: ﴿ ﴾ ǡ ǡ , , ǡ ǡ .

ǡ :
﴿ ﴾ .

: ( ǡ ) : ( !) ǡ ǡ : ( !).

: : .

.

, : ﴿ ﴾ ȡ ١ (4601).

: ﴿ ﴾ [: 43].

.

ǡ ȡ .


__________________

***

___

« | »

: 1 ( 0 1)
 
20 2011 , 01:21:21 .

- - - -

 

 

   

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright 2005 - 2013, By Ali Madkour

[ : 79.44 ... 77.27 ... 2.16 ... (2.72%)]