#1  
31-07-2011, 06:41 AM
 
: Dec 2010
: @ @
:
: 1,563
: Saudi Arabia
Lightbulb ڜڪٱ ۃ ٱ ....ڜڪٱ ۃ ٱ

ٱ ڪۃ


ۈٺ ٱڛ


ٺ ٱٱ ٱ


ٺ ۈ ڛٱ


ٺ ٳ ٱٱۃ ٱ ۈٱٱڛ


ٳٱ ٱٱ ڪ ۈٱ


ڪ ۈ ڪ ٱڜ ٱٱڛٱ ٱٱ ۈۈ ٱٺ ۈ


ۈٱڛٱ ٱٺ ڜ ٱ ٱٱٱ ۈ ٱٱ ۈٱ


ۈٱ ٱڛٱڛ ٺڪۈ ٺڪ ۈٱٺ ٱڪ


ۈ ٱٺ ڪۈۈٱ ڛ ٱۈ ۈٱ ٱۈ


ٱ ٱڛ ٱ ٺڛٺڜ ٱٱ ٱ ٺٺ ٱ ٱ ۈٱڪ ٱٱ ٱ ٺٱ


" ٱۃ ٱٺ ٱ ٺڪڛ ٺۈ "


ٱٺ ڪٱ ٱٱ


ٱ ٱ


ٺ ٱٱ


ۈٱ


ڪ ٱٺ ۈٺ ٱٱ ۈٺ ٱٱ ٱ


ٱڪ ٱٱٺ ٱ ٱ ٱڪٱ
ٺۃ ... ٺۈ ٱۈ ٺ ۈڪٱ ٺ


ۈ ۈۃ ٱ ۈٱ
.. ۈۈ .. ۈڛٺ .. ۈ


ۈٱ ۈٱ ۈٱ
ٱٱ ٱٺ ٱڜٱٱ ڪۈ ٱ ٱٱ ٱ ۈ ۈڪ ٱۈٺ ڪٱ ٱٱ ۈڜ .."


ٱ ٱۈ ۈڪ ٱۈ ڪٱٺ ٱٱۈ .."


ۈ ٱ ٱۈ ۈٱ ٺٺ ۈٱ ڪٱ ٱٺ .."


ۈ ٱ ڪ ۈ ٱٱ ٱ ڪ ۃ ٱ ٺ .."


ۈڪ ٱ ۈ ٱٱ .."


ۈ ٱٱۃ ٱڪٺڜٺ ڪ ٱۃ ٱ ٱڪۈ ڛۈ ٺڪۈ ٱٺٱ ٱٱ .."
ۈڪ ٱ ڛۈ ٺۈ ٱٺ .."
ٱ ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڜڪٱ ڪ ٱۃ ٱٺ
ٺ
ۈٺ
ۈڪٺ ٱڜڪٱ ڪ ٱۃ ٱٺ
ٱڛٺٺ ڪٱٺ ٱ
ۈٱ ڛٺٺ ۈ ڪٱ
ۈڛٱ ٱ ٱ
ۈ .. ڛۈ ڪٱ
ڜڪٱ ڪ ٱۃ ٱٺ
ڛٺٺ ۈۈ ٺ
ۈۈٺ ٱ
ٱۃۈٱۈ ۈٱٱ


/
\
/


ڜڪٱ ۃ ٱ ۈ__________________


.


..

 
[ : 29.94 ... 29.32 ... 0.62 ... (2.08%)]